A+ A A-

Starfsemi

Nýlagnir
Höfum við hjá Fagraf ehf tekið að okkur margar tegundir nýlagnaverkefna.
Nýlagnir í nýbyggingar hafa verði stórhluti að starfssemi okkar en þar reynum við að vinna þær í sem mestu samráðið við eigendur (notendur) til að sníða raflögnina algjörlega að þörfum viðkomandi.

Dæmi um verkefni sem Fagraf ehf hefur séð um í raflögnum er:

  • Sumarbústaðir.
  • Einbýlishús og raðhús.
  • Skrifstofuhúsnæði.
  • Iðnaðarhúsnæði.
  • Bátar.

Gerum tilboð í allar tegundir verka eða vinnum þær í tímavinnu allt eftir þínum óskum.

Almennar raflagnir
Frá töflu til tengils og allt þar á milli. Allar raflagnir sem þarf til að gera þína hugmynd að veruleika.

Simalagnir
Ert þú með símstöð eða stórt símakerfi. Við sjáum um allar lagnir sem þarf til að koma því í gang. Frá töflu til tengils og allt þar á milli. Allar raflagnir sem þarf til að gera þína hugmynd að veruleika.

Tölvulagnir
Sjáum um allar lagnir og tengingar vegna tölvukerfa hvort sem þau eru stór eða lítill.
Höfum mikla reynslu í tölvulögnum og höfum bæði sótt námskeið og skóla á vegum tölvulagnaframleiðenda hérlendis sem og erlendis.

Ljósleiðaralagnir
Lagning innanhúsljósleiðaralagna er eitt af okkar aðalmálum í dag hvort sem þú ert að tengja saman tölvuskápa eða leggja ljósleiðara alla leið að tölvu. Hjá okkur er þú í öruggum höndum því við höfum þekkinguna og reynsluna í þessum málum.

VIÐHALD
Rafmagnstöflur
Tökum að okkur hverskyns viðhalds á rafmagnstöflum gömlum sem nýjum. Við ráðleggjum fólki þó eindregið að skipta út gömlu rafmagnstöflunum sem eru með skrúfuðu öryggjunum því þær eru hreinlega orðnar úreltar og af þeim gæti stafað hætta.

Raflagnir
Gerum allt í sambandi við viðhald á hverskyns raflögnum í íbúðarhúsum, iðnaðarhúsum eða hvar sem raflagnir eru. Við yfirförum það gamla og gerum þær ráðstafanir sem við teljum að þurfi að gera til að þær geti talist löglegar og engin hætta stafi af þeim. Þetta er einn liður í okkar starfi sem oft hefur verið vanmetinn því það þarf að endurnýja það gamla því allt hefur jú sinn x-langa líftíma.

BREYTINGAR
Raflagnir
Gerum hverskyns breytingar sem til þarf, fjölgum tenglum, ljósum eða hverju sem er í heimahúsum jafnt sem fyrirtækjum. Hvort sem er um stórar eða litlar breytingar þá erum við ykkar menn.

Tölvulagnir
Gerum allar þær breytingar sem til þarf til að fá tölvukerfið til að vinna eins og þið vijið að það vinni. Tökum einnig eldri tölvukerfi og gerum þau betri og hraðvirkari.

Fagraf ehf.· Funhöfða 3 · 110 Reykjavík · Netfang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. · Kt.6112013110 · Vsk.73200 · Sími: 898-6688 Sigurður · 696-6689 Pétur

Betri Stofan ehf.